Dental Plus İstanbul Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Son Yazılar

SÜT DİŞİ ANKİLOZU

Çocuklar, halk arasında köpekbalığı dişleri olarak tanımlanan ektopik sürme, diş eksikliği ve retansiyon (birikme, bir yerde toplanma) gibi nedenlerle bazı diş gömülmesi problemleri yaşayabiliyor. Gerek süt dişlerinde gerekse daimi dişlerde oluşan sürme problemleri dişlerin olumsuz yönde etkilenmesine, pozisyonlarının değişmesine, hatta oklüzyon (alt ve üst çenedeki dişlerin birbirleriyle doğru bir biçimde kapanmaması) bozukluklarına yol açabiliyor. Diş germinin anormal pozisyonu, yönü ve yer darlığı dişlerin gömülü kalmasına neden olan etkenlerden yalnızca bir kaçıdır.

Sürmesi gereken süt dişleri gömülü kaldığında komşu dişlerde erime oluşturabiliyor. Gömülü kalma durumu ayrıca içi sıvı dolu kapsül veya keseciklerin oluşmasına, ağrıların meydana gelmesine, daimi dişlerin sürmesinin engellenmesine neden olabiliyor. Bu sebeple gömülü kalan dişlerin mutlaka alanında uzman bir hekim tarafından bulundukları yerden alınması gerekiyor.

Gömülü kalan süt dişler, ancak klinik incelemeler ve radyolojik değerlendirmeler sonucu teşhis edilebiliyor. Çocukluk çağını geçmiş hastaların sürmesi gereken dişleri ağız içinde yerini almamışsa uzman hekim radyolojik değerlendirmelere başvurmalıdır. Bu değerlendirmeler sonucu teşhis edilen gömülü dişlerin konumlanışı, komşu dişlerle olan ilişkisi, diş arkına uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak dişlerin gömülü kalma dereceleri belirlenir.

Gömülü dişlerin tedavisine başlarken öncelikle altında bulunan daimi dişlerin problemsiz şekilde sürmesini sağlamak amaçlanır. Tedavi süreci planlanırken hastanın yaşı, dişin gömülü olma derecesi ve altta daimi germinin bulunup bulunması göz önünde bulundurulur. Hastanın tüm detaylarının değerlendirilmesinin ardından uygulanabilecek tedavi yöntemleri; takip, çekim, çekimi takiben yer tutucu yapılması ve lüksasyondur.